Danh mục sản phẩm
  • Tỉ Lệ
  • Thương Hiệu Xe

  Sắp xếp theo

  Xe mô hình Chevrolet cổ, TL 1:18

  1,400,000đ 1,100,000đ
  1,400,000đ 1,100,000đ
  1,500,000đ 1,200,000đ
  21 % GIẢM
  21 % GIẢM
  20 % GIẢM

  Xe mô hình Chevrolet Camaro, TL 1:18

  1,100,000 850,000
  23%GIẢM

  Xe mô hình Chevrolet Camaro, TL 1:24, Double Horses

  390,000đ 350,000đ
  390,000đ 350,000đ
  10 % GIẢM
  10 % GIẢM

  Xe mô hình Chevrolet Cruze, TL 1:18

  1,950,000đ 1,700,000đ
  1,950,000đ 1,700,000đ
  Tạm hết Nhận Order
  Tạm hết Nhận Order

  Xe mô hình Chevrolet Equinox, TL 1:18

  1,800,000 1,500,000
  Tạm hếtNhận Order

  Xe mô hình Chevrolet Trailblazer, TL 1:18

  2,300,000 2,050,000
  Tạm hếtNhận Order