Danh mục sản phẩm
  • Tỉ Lệ
  • Thương Hiệu Xe

  Sắp xếp theo

  Xe mô hình đầu kéo container nhiều hãng, TL 1:24

  2,100,000đ 1,600,000đ
  2,050,000đ 1,600,000đ
  2,100,000đ 1,850,000đ
  2,800,000đ 2,500,000đ
  24 % GIẢM
  22 % GIẢM
  12 % GIẢM
  11 % GIẢM

  Xe đầu kéo mô hình JAC Geerfa A5W, TL 1:24

  2,050,000 1,600,000
  22%GIẢM

  Xe đầu kéo mô hình JAC V7 form USA, TL 1:24

  2,100,000 1,600,000
  24%GIẢM