Danh mục sản phẩm
  • Tỉ Lệ
  • Thương Hiệu Xe

  Sắp xếp theo

  Xe mô hình KIA Sportage 2022, TL 1:18

  4,990,000 4,300,000
  14%GIẢM

  Xe khách mô hình KIA GranBird, TL 1:32

  6,800,000 5,000,000
  Tạm hếtNhận Order

  Xe mô hình KIA K2, TL 1:18

  1,800,000đ 1,500,000đ
  1,800,000đ 1,500,000đ
  1,800,000đ 1,500,000đ
  Tạm hết Nhận Order
  Tạm hết Nhận Order
  Tạm hết Nhận Order

  Xe mô hình KIA K3, TL 1:18

  2,500,000đ 2,300,000đ
  1,800,000đ 1,700,000đ
  Tạm hết Nhận Order
  Tạm hết Nhận Order

  Xe mô hình KIA K4, TL 1:18

  1,700,000đ 1,400,000đ
  1,700,000đ 1,400,000đ
  Tạm hết Nhận Order
  Tạm hết Nhận Order

  Xe mô hình KIA Soul, TL 1:18

  2,800,000đ 2,550,000đ
  2,800,000đ 2,550,000đ
  2,800,000đ 2,550,000đ
  Tạm hết Nhận Order
  Tạm hết Nhận Order
  Tạm hết Nhận Order

  Xe mô hình KIA KX3, TL 1:18

  1,950,000đ 1,650,000đ
  1,700,000đ 1,400,000đ
  Tạm hết Nhận Order
  Tạm hết Nhận Order

  Xe mô hình KIA K5, TL 1:18

  2,600,000đ 2,400,000đ
  2,600,000đ 2,400,000đ
  Tạm hết Nhận Order
  Tạm hết Nhận Order