Danh mục sản phẩm
  • Tỉ Lệ
  • Thương Hiệu Xe

  Sắp xếp theo

  Xe mô hình Mazda CX30, TL 1:18

  2,800,000 2,100,000
  25%GIẢM

  Mô hình xe Mazda 6, TL 1:18

  2,600,000 2,450,000
  6%GIẢM

  Xe mô hình Mazda CX8, TL 1:18

  1,600,0001,900,000
  17%GIẢM

  Xe mô hình Mazda 3, TL 1:18

  2,700,000 2,550,000
  6%GIẢM Order

  Xe mô hình Mazda CX4, TL 1:18

  2,200,000 1,700,000
  23%GIẢM Order

  Xe mô hình Mazda CX5, TL 1:18

  3,800,000 3,500,000
  8%GIẢM Order

  Xe mô hình Mazda CX7, TL 1:18

  1,500,000 1,200,000
  20%GIẢM Order